SYSTEEMDENKEN

Wijze Wetenschap voor complexe vraagstukken

welke meerwaarde

Voor leerlingen en studenten

Systeemdenken en de daarbij horende leermiddelen helpt leerlingen hun inzicht in het “systeem in onderzoek” te verwoorden. Visuele ondersteuning werkt verhelderend en nodigt uit om verder te onderzoeken en te denken over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, het maakt hen meer gemotiveerd en betrokken.
Systeemdenken ondersteunt een gezonde leer- en klascultuur, motiveert, biedt  structuur en uitdaging en geeft betekenis aan wat geleerd wordt.
Leerlingen die systeemdenken kennen en kunnen gebruiken, worden vaardiger in:
– het verbinden van de leerstof aan situaties in de werkelijke wereld;
– het oplossen van complexe problemen en situaties;
– het rekening houden met korte- en lange termijn effecten en onverwachte consequenties van beslissingen;
– het toepassen van systeemdenken buiten de klas, in andere leer- en leefsituaties, bij het maken van belangrijke keuzes in hun leven.

Systeemdenken leert studenten HOE te denken, niet WAT te denken. Het ontwikkelt hen tot onafhankelijke, volwassen denkers die tools kunnen hanteren om de complexiteit van situaties en keuzes in te schatten, vandaag en in de toekomst.

Voor leraren

De rol van de leraar als kennisbron blijft ook in een systemische benadering belangrijk, maar minstens even belangrijk is zijn rol als mentor en als facilitator bij leer- en denkprocessen. Voor het ontwikkelen van een leeromgeving waar probleemoplossend vermogen, kritisch denken, interdisciplinariteit en dialoog die leidt tot dieper leren deel van uitmaken.

Les geven vanuit een systemisch perspectief helpt om een leerlinggerichte aanpak te ontwikkelen, waar samenwerking en vakoverschrijding mogelijk is.
Het biedt een structuur voor sociaal-emotionele ontwikkeling in de groep en geeft handvatten voor het bevorderen van verantwoord burgerschap.

Voor de maatschappij

Scholen en onderwijsinstellingen die systeemdenken integreren in de omgang met leraren en leerlingen en de leerprocessen die zich aandienen, dragen bij aan de ontwikkeling van burgers die:
– begrijpen dat ze deel uit maken van een leefgemeenschap en bijgevolg ook een rol spelen in het welvaren van deze gemeenschap;
– maatschappelijke vraagstukken kunnen benaderen vanuit een holistisch perspectief;
– in staat zijn om een situatie te analyseren in een kader dat leidt tot een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor de gemeenschap.

Joseph Kessels schreef in opdracht van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting  zijn idee neer over de toekomst van het onderwijs. Via de onderstaande link kan u het downloaden

Klik om toegang te krijgen tot NL-Toekomst_Onderwijs_Kessels_2013.pdf

Eén reactie op “welke meerwaarde

  1. Pingback: Project algemene vakken | SYSTEEMDENKEN

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: