SYSTEEMDENKEN

Wijze Wetenschap voor complexe vraagstukken

Radicale Vernieuwers

ogen_03

Hop, het ei is gelegd, het dossier ingediend…Dit zijn de 10 voorstellen die dingen naar de publieksprijs. http://sif.cmail19.com/t/ViewEmail/r/D84B62A1543EA9A82540EF23F30FEDED/406CEFF00C55FB8F948D468F162BC46E

In de aanloop naar het indienen van het document heb ik met een aantal mensen hierover gepraat.  Nu spreek ik mijn netwerk aan en hoop dat in het netwerk van mijn netwerk… verbindingen bestaan die ertoe leiden dat de vorm van onderwijs die hieronder beschreven is ontstaat. Op zoek dus naar doeners!

De sociale innovatiefabriek geeft de mogelijkheid mee te doen aan een opvolgtraject

http://socialeinnovatiefabriek.be/nl/nieuws/social-grow-sessions#sthash.V5wzzXjn.Pf6Wx5u0.dpbs

Bij het indienen ging het er voor mij vooral over om een stap te zetten naar samenwerking met projecten die vooruitstrevend zijn, oog hebben voor het evenwicht: goed zorgen voor jezelf, de ander en het geheel;
waar onderwijs zoals hieronder beschreven een meerwaarde kan zijn.

Een van de pistes die voor mij op dit moment redelijk helder is gaat over voedsel, permacultuur, stadslandbouw, natuurbeheer… Een domein dat natuur combineert met technologie en wetenschap, waar kunst en creativiteit thuis zijn …

Onlangs vond ik deze website :  http://www.innovatiesteunpunt.be/nl/inspiratie
En deze   http://www.hackbelgium.be/new-era-food/
En ook deze school in Arles  http://www.ecole-domaine-du-possible.fr/ – een initiatief van de nieuwe – nog te verkiezen – Franse Minister van Cultuur Françoise Nyssen

Indienen bij de Sociale Innovatiefabriek voor het vervolgtraject kan tot 18 juni.
Wie doet mee?

 

Het dossier :

Welk maatschappelijke uitdaging lost het op?

CSE – Community Supported Education – Samen leren voor het welzijn van allen!
Gemeenschappelijk Gedragen Onderwijs (G2O) ziet de school niet als expertisecentrum bedoeld voor kennisoverdracht, maar eerder als een plaats waar we de natuurlijke verbinding van kinderen, jongeren en andere mensen, met zichzelf, de ander en het geheel bestendigen of herstellen.
Onderwijs dat :
–   mensen helpt zelfstandig te zijn en toch verbonden;
–   in een sociale context van echte contacten met mensen en met echte natuur;
–   gebaseerd op de principes van een levend systeem met complexe interactie en vaak
onvoorspelbare uitkomsten in de werkelijke wereld.

Wat is de radicale vernieuwing? Wees zo concreet mogelijk.
1/
De opstart van een (en daarna meerdere) :
Pop-Up School vanuit de organisatieprincipes van zelfsturende levende systemen,
Voorbij de bureaucratische en hiërarchische managementstructuren die van het onderwijs een machine maken, met voorspelbare producten als doel, en al te vaak catastrofale gevolgen voor de leerlingen en de mensen die er dag in dag uit in leven en werken.

Pop-Up:
–    kleinschalig (+/- 60 leerlingen);
–    gemengde groepen qua leeftijd, achtergrond, mogelijkheden;
–    verbonden aan een dorp/wijk en;
–    verbonden aan een ‘arbeidsproces’ als ervarings- en leercontext.

Het leren is :
– gericht op het ontwikkelen van een toekomst in overeenstemming met de mogelijkheden van onszelf, onze context en geschiedenis en die van onze planeet, de Aarde.
een cyclus die begint bij het hart (onbewust, nieuwsgierig), dan naar de handen (een handeling), terugkeert naar het hart (dit raakt mijn kern/of niet) en eindigt in het hoofd (waar het hele systeem op dat moment iets begrijpt/of verwerpt).
– gericht op het zien van patronen als onderdeel van de reflectie, wat kan leiden tot nieuwe kennis en inzichten.
– intens verbonden met de kwaliteit van reflectie op wat we ervaren en op de feedback uit onze omgeving.
in verbinding met een ‘praktijkomgeving’; bijvoorbeeld een kleinschalige voedselproductie door leerlingen – voldoende voor de eigen voorziening, of … de zorg voor mensen of dieren, of de natuur …

2/
Op basis van de processen en de ervaringen in de Pop-Up Scholen is de transformatie van het gehele educatieve systeem naar G2O over een periode van 7 tot 10 jaar onze doelstelling. Dat vraagt een andere organisatie, een andere structuur (eenvoudiger en duidelijk), andere financiering (coöperatieve?), andere evaluatie, andere lesinhouden, andere lerarenopleiding, …

3/
G2Onderwijs richt zich op het vinden van samenwerking, op het combineren van teveel met te weinig. Dat kan gaan over mensen die tijd ter beschikking stellen, of geld, gebouwen die leeg staan, machines die vrij komen als gevolg van aanpassingen aan de productieprocessen, …

Is het uniek (voor Vlaanderen/Brussel)? Wat zijn gelijkaardige producten, diensten, methodes? Wie zijn mogelijke concurrenten?
Ja, het is uniek. Bij mijn weten is er op dit moment geen enkele door de overheid gesubsidieerde school in België die vanuit deze principes onderwijs verstrekt. Ook niet de scholen die samenwerken met Flanders Synergy.

Is er online (website, blog, youtube,…) meer informatie te vinden? Let wel: de uitleg in het formulier moet voldoende zijn voor de juryleden om je vernieuwing te beoordelen!
Neen, die is er niet voor deze vorm van onderwijs in Vlaanderen of België.
Dit zijn enkele voorbeelden van de richting die we uit willen gaan.

Waarom is de vernieuwing radicaal?

Het onderwijs in heel de wereld is traditioneel georganiseerd, verankerd in kennis uit het verleden, kennis gebaseerd op ervaringen van anderen. Dit patroon is zo sterk dat het een radicale aanpak vraagt om het te veranderen.
De vernieuwing in onderwijs helpt ons om wereldwijd uit onze gebaande paden te stappen. Ze is radicaal en ingrijpend, vanuit een evolutief doel, d.w.z. in verbinding met de context, luisterend naar de noden, bewust van welk lange termijn doel G2Onderwijs wil dienen, zodat de transitie plaats kan vinden.

Ongeacht de inzet van vele goede leerkrachten, zijn scholen van vandaag expertisecentra die opleiden tot een rol op de arbeidsmarkt. Het leven is meer dan dat. Onze maatschappij is een verzameling van relaties, veel ruimer dan alleen werkrelaties. Mensen hebben diverse rollen en engagementen in het leven. Gemeenschappelijk Gedragen Onderwijs wil door haar manier van werken, gebaseerd op een waaier aan methodieken en inzichten uit het generiek systeemdenken, (niet alleen) kinderen een STERKER gevoel voor verbondenheid en relaties meegeven.

Het wil (niet alleen) kinderen de verbanden leren zien tussen de gebeurtenissen, wil hen leren hoe ze er in een ruimer kader betekenis aan kunnen geven, hoe om te gaan met de complexe werkelijkheid.

Wanneer is het gelanceerd?

Gelanceerd is niet het juiste woord. Het is een proces en een beweging van mensen die de nood ervaren om op een andere manier onderwijs te organiseren. Het hele systeem (niet alleen onderwijs) schreeuwt om deze verandering.

Wordt er samengewerkt met anderen? Met wie?

Samenwerking is er via inspirerende gesprekken met :
Guus Geisen – Guttecoven – http://www.autopoiesis.nu
Kurt Vanoosterweyck en Frank Van Rompaey Antwerpen – A-School / A-BEWEGING
Georges Vanoirbeek – Kuringen – Kindercampus, mijn school
Philippe Vandenbroeck – Shift-N – Leuven – http://www.shiftn.com/
Luc Hoebeke https://ie-net.be/artikels/luc-hoebeke-pleidooi-voor-eerherstel-van-praktijkwerk
Marc Rabaey
Rob Vinke – Groningen – Het Zuiderlicht http://www.hetzuiderlicht.nl/
Bert Smits – Winksele http://www.bertsmits.be/
Els Consuegra – VUB – Onderwijsopleiders – Brussel
Lieve Vercauteren Bio Forum Vlaanderen
Frédéric Morand – Vert d’Iris – Brussel

Hoe is de vernieuwing gefinancierd? (klanten, subsidies, giften, niet van toepassing,…)

Op dit moment zijn geen fondsen voorhanden. Het zou natuurlijk heel erg helpen mocht een financier zich aandienen om de inloopfase financieel te ondersteunen. Uiteindelijk zal de werking van de school voor rekening zijn van de lokale overheid. Privé-onderwijs is te exclusief.

In welke regio is de vernieuwing actief?

Gemeenschappelijk Gedragen Onderwijs, G2O, is nog nergens actief en tegelijk overal. Wereldwijd denkt men erover na, niet alleen in België, en werkt men aan vernieuwing van het onderwijssysteem ten bate van een gezondere wereld voor de mens, de natuur en de planeet. Door mee te doen met Radicale Vernieuwers hopen we in de eerste plaats zichtbaarheid te genereren en hierdoor de transitie naar zelforganiserend onderwijs ook effectief op gang te trekken. Voorbij het praten en denken naar het doen in de werkelijke wereld.

Waar kan een Pop-Up School actief worden?
St Baafs Abdij Gent, http://www.burenvandeabdij.be/   https://sintbaafsabdij.stad.gent/nl/content/buren-van-de-abdij
Kasteel Nieuwenhoven, http://www.velt.be/activiteiten/velt-eco-opentuindagen-op-kasteel-nieuwenhoven
Abdij van Herkenrode , http://www.abdijsiteherkenrode.be/
Vert d’Iris Int, http://vertdiris.net/
Of elders ?????

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Informatie

Dit bericht was geplaatst op 29 mei 2017 door en getagd als , , , , .
%d bloggers liken dit: